Vybrali sme spoločosť Seron, pretože...

Rozhovor s Maxton Design

CNC stroje zásobujú strojové parky väčšinu výrobných závodov pôsobiacich v automobilovom priemysle. CNC stroje umožňujú podnikom zostať konkurencieschopnými a rásť pôsobivým tempom. Jedna z takýchto spoločností sa nachádza vo Wojniczi v Malopoľskom vojvodstve. Pán Piotr Kardaś, majiteľ spoločnosti Maxton Design, výrobcu optického tuningového príslušenstva, oceňovaného tisíckami zákazníkov z celého sveta, sa na stroje Seron spolieha už mnoho rokov.

Ako dlho pracuje Maxton Design?
Vyrábame a predávame príslušenstvo pre osobné automobily, ako sú spojlery, splittery a nárazníky. Fungujeme od roku 2006, no vo väčšom meradle až od roku 2016.

Vaša webová stránka je predvolene v angličtine. Vaši zákazníci pochádzajú najmä zo zahraničia?
Prevažujú zahraniční zákazníci. Exportujeme až 95 % našich produktov. Posielame ich doslova do celého sveta. V poslednom čase napríklad realizujeme zákazky pre klienta z Reunionu – malého ostrova neďaleko Madagaskaru. Menej ako 5 % zostáva v Poľsku. Aj keď sa zdá, že ide o malé percento, z nášho pohľadu ide stále o veľmi dobrý výsledok a počet domácich zákazníkov stále rastie.

Obsluhujete jednotkové alebo skôr sériové objednávky?
Ide o rôzne objednávky, niektoré individuálne pre jednotlivých zákazníkov, niektoré sériové, často objednávané na ďalší predaj.

Povedali ste, že väčšina produktov sa vyváža. To znamená, že väčšina zákazníkov vtedy nepríde na merania auta. Ako potom vyzerá dizajnovanie takéhoto prvku?
Ak dostaneme požiadavku na autodoplnky, ktoré v našej knižnici nemáme, hľadáme takýto model v blízkom i vzdialenejšom okolí. Na našej facebookovej fanpage sa občas objaví príspevok na konkrétny model. Majitelia takýchto áut sa nám hlásia. Následne vozidlo naskenujeme a za jeho sprístupnenie dostane majiteľ balík príslušenstva pre svoje auto a my môžeme zrealizovať objednávku pre cieľového zákazníka. To isté platí, keď chceme zaviesť prvok do stálej ponuky.

Kedy ste sa dostali k firme Seron a čo vás primälo kúpiť si stroj z našej produkcie?
So Seronom sme sa stretli v roku 2016. Keď sme našli Seron, cena sa nám zdala veľmi atraktívna, čo upútalo našu pozornosť. Spoločnosť na nás urobila veľmi dobrý dojem, veľmi dobre sme sa porozprávali a trochu zariskovali. O tejto značke sme toho veľa nevedeli. Okamžite sme však siahli po najvyššej sérii Professional (aktuálne PRO+). S výberom sme veľmi spokojní. Stroj pracuje v dvojzmennom režime. Od inštalácie sa s ním nič nestalo. Servis tiež funguje bezchybne. Preto bol výber jednoduchý aj pri ďalšom stroji.

Aké prvky na ňom vyrábate? Aké materiály?
Formy pre naše výrobky vyrábame na frézach. Vyrábame ich z dreva, prolabu, modelovacích doštičiek, občas hliníka.

V priebehu 5 rokov investujete do CNC strojov. Ako sa tieto stroje navzájom líšia?
Hlavným, najväčším rozdielom je ovládanie. Modernejšie a funkčnejšie. Vidíme tiež, že niektoré komponenty sú nahradené novými s vyššími parametrami. Niektoré riešenia sú oproti predchádzajúcim vylepšené, takže všetky zmeny sú plusom.

Svoj prvý stroj ste kúpili v roku 2016. Koľko strojov firmy Seron momentálne používate a ako hodnotíte spoluprácu s nami?
Podieľal som sa na nákupe celkom 8 strojov, z ktorých 6 sa používa na výrobu príslušenstva v Maxtone. Ako ich hodnotím? Odpoveď je skrytá pod nasledujúcimi objednávkami. Posledný bol inštalovaný v septembri 2021. Tentoraz bol strojový park dodaný s 5-osovým obrábacím centrom. Nemám žiadne námietky voči spolupráci so Seronom. Aj v stresových alebo nervóznych situáciách, ako to bývalo, dávam svojim zamestnancom za príklad váš spôsob riešenia problémov. Obchodný, servisný aj technický servis je vecný a profesionálny.

Aké sú vaše ciele s Maxton?
V poslednej dobe sa čoraz viac zaujímam o tému vývoja spoločnosti smerom k Industry 4.0. Chcel by som zaviesť väčšiu automatizáciu výrobnej linky riadenej umelou inteligenciou, aby sa vyrábala rýchlejšie a lepšie. Jedna revolúcia je už za nami, keď sme prešli z ručnej výroby na automatizovanejšiu. Prácu modelárov vystriedala práca 3D skenera, dobrý grafik a frézka. Bol to prelom vo vývoji našej spoločnosti. Očakávam, že míľnikom vo vývoji našich produktov bude aj myšlienka manažmentu Industry 4.0, ktorú pripravujeme realizovať.

Navštívte web stránku spoločnosti: https://maxtondesign.pl/ a profil na Facebooku Maxton Design

Spoločnosti Maxton radil
Krystian Rydz

Zákazníkom vybraný stroj