Investície

Dynamický rozvoj našej spoločnosti zvyšuje možnosti zdokonaľovania našich výrobkov. Investujeme rozumne pomocou prostriedkov z programov podporujúcich inovácie.

Nasza pasja połączona z determinacją pozwola nam z sukcesem realizować śmiałe programy inwestycyjne. Celem podejmowanych przedsięwzięć jest udoskonalanie obecnych rozwiązań i wprowadzanie innowacji technologicznych co w znacznym stopniu podniosi konkurencyjność naszych maszyn w skali światowej.

Obecnie realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego plotera frezującego CNC z amortyzatorem”.

Celem projektu jest dywersyfikacja oferty produktowej i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej SERON, poprzez wdrożenie na rynek efektów prac B+R w postaci innowacyjnych na skalę świata produktów – ploterów frezujących CNC z amortyzatorem. Zaoferowany produkt w postaci plotera frezującego CNC z amortyzatorem umożliwi optymalizację czasów obróbki i poprawę warunków pracy maszyny, wydłużenie okresu eksploatacji zarówno maszyny jak i elementów eksploatacyjnych, ograniczając częstotliwość kalibracji.

Zapewni również stabilność parametrów obróbczych ograniczając zużycie zarówno maszyny jak i narzędzi, a także przyczyni się do osiągnięcia wyższej precyzji obróbczej przy jednoczesnym zachowaniu lub skróceniu czasu obróbkowego.

Wskazane powyżej cechy, chronione zgłoszeniem patentowym, będą miały bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie szeregu cech użytkowych, kluczowych z punktu widzenia użytkownika końcowego.

Inwestycja pozwoli na podniesienie konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym, jak również zwiększy przychody dzięki komercjalizacji efektów działalności B+R.

Wartość projektu to: 15 580 410,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 8 866 900,00 zł

nowa hala_wizu

Len za posledných 5 rokov sme realizovali odvážne investičné programy. Naša vášeň v kombinácii s odhodlaním nám umožnili v tomto období vylepšiť výrobu a zaviesť technologické inovácie, ktoré výrazne zvýšili konkurencieschopnosť našich strojov.

Momentálne sme v procese realizácie projektu v rámci operačného programu Inteligentný rast, na ktorý sme získali financovanie v rámci podopatrenia 3.2.2 „Pôžička na technologické inovácie“ pre projekt: „Technológia na výrobu radu CNC obrábacích strojov s využitím inovatívnych riešení a kompozitných materiálov“ s celkovým počtom hodnota dokončených investícií: 7 242 000,00 PLN. Vďaka tomu môžeme ponúknuť jeden z najlepšie prepracovaných a efektívnych strojov na poľskom a zahraničnom trhu.

Obsah všetkých aktuálnych otázok je zverejnený v databáze konkurencieschopnosti na adrese: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Archiwalne ogłoszenia