Investície

Dynamický rozvoj našej spoločnosti zvyšuje možnosti zdokonaľovania našich výrobkov. Investujeme rozumne pomocou prostriedkov z programov podporujúcich inovácie.

Len za posledných 5 rokov sme realizovali odvážne investičné programy. Naša vášeň v kombinácii s odhodlaním nám umožnili v tomto období vylepšiť výrobu a zaviesť technologické inovácie, ktoré výrazne zvýšili konkurencieschopnosť našich strojov.

Momentálne sme v procese realizácie projektu v rámci operačného programu Inteligentný rast, na ktorý sme získali financovanie v rámci podopatrenia 3.2.2 „Pôžička na technologické inovácie“ pre projekt: „Technológia na výrobu radu CNC obrábacích strojov s využitím inovatívnych riešení a kompozitných materiálov“ s celkovým počtom hodnota dokončených investícií: 7 242 000,00 PLN. Vďaka tomu môžeme ponúknuť jeden z najlepšie prepracovaných a efektívnych strojov na poľskom a zahraničnom trhu.

Obsah všetkých aktuálnych otázok je zverejnený v databáze konkurencieschopnosti na adrese: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl