Ryszard Idzik

Opublikowano: 1 júla 2020

2020

Spoločnosť
Ryszard Idzik

Web

O spoločnosti

Spoločnosť pána Ryszarda Idzika sa zaoberá konštrukciou, dizajnom a výrobou dekorácií pre scénografiu. Jeho projekty si našli miesto v desiatkach poľských i zahraničných filmových produkcií. Pre záujemcov kliknite na odkaz dole a zobrazte zoznam filmov pod dohľadom scénografie pána Ryszarda. Zoznam filmov – Ryszard Idzik

Realizácia

Pán Ryszard Idzik si vybral našu najsilnejšiu sériu frézovacích plotrov. Stroj s pracovnou plochou série 2100 x 3100 PRO sa bude môcť zúčastňovať na poľských a medzinárodných filmových produkciách. Ďakujeme!

Viac informácií o obrábacom centre Standard