B&M Furniture LTD

Opublikowano: 27 decembra 2019

2019

Spoločnosť
B&M Furniture LTD

Web

O spoločnosti

B&M Furniture LTD zo Southamptonu vo Veľkej Británii vyrába moderný nábytok na objednávku. Počas svojej realizácie vďaka dobre vybavenému strojovému parku spĺňajú aj tie najvyššie očakávania svojich klientov.

Realizácia

V spoločnosti B&M Furniture LTD bol nainštalovaný stroj 2131 Expert na bohaté vybavenie, ktorý umožní zvýšiť automatizáciu výroby nábytku. Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili, a tešíme sa na rozvoj našej spolupráce.

Viac informácií o obrábacom centre Expert